Perpustakaan

VISI PERPUSTAKAAN

Terwujudnya perpustakaan yang representatif sebagai penyedia informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama

MISI PERPUSTAKAAN

Berkarya & Berkreasi untuk Prestasi

  • Jenis, Rasio Dan Kondisi Sarana Ruang Perpustakaan memiliki luas 120m²
NO JENIS RASIO KONDISI
A.Buku
1 Buku Teks Pelajaran 5.bh/siswa Baik
2 Buku panduan pendidikan 5.bh/guru Baik
3 Buku pengayaan 5 bh/guru Baik
4 Buku referensi 190 Judul/Ruang Baik
5 Sumber belajar lain(CD, Globe, Peta 29 bh/Ruang Baik
B. Perabot
1 Rak buku 3 bh/Ruang Baik
2 Rak Majalah/surat kabar 1 bh/Ruang Baik
3 Rak Arsif 1 bh/Ruang Baik
4 Rak TV 1 bh/Ruang Baik
5 Meja baca 3 bh/Ruang Baik
6 Meja lesehan 3 bh/Ruang Baik
7 Estalase 3 bh/Ruang Baik
8 Kursi baca 35 bh/Ruang Baik
9 Meja Kerja / sirkulasi 1 bh/Ruang Baik
10 Almari katalog 1 bh/Ruang Baik
11 Almari 3 bh/Ruang Baik
12 Tempat peta 1 bh/Ruang Baik
13 Papan Pengumuman 1 bh/Ruang Baik
C. Media Pendidikan
1 TV 1 Unit/Ruang Baik
2 Komputer (Aplikasi e-book) 10 bh/Ruang Baik
3 DVD 1 Unit/Ruang Baik
D. Perlengkapan lain
1 Komputer 1 Unit/Ruang Baik
2 Printer 1 Unit/Ruang Baik
3 Tempat Sampah 2 bh/Ruang Baik
4 Jam Dinding 1 bh/Ruang Baik
5 Pelangkiran 1 bh/Ruang Baik
6 Lambang Kenegaraan 1 set /Ruang Baik
7 Soket listrik 1 bh/Ruang Baik
8 Buku Inventaris 1 bh/Ruang Baik
9 Papan statistik 1 bh/Ruang Baik
10 Gambar Saraswati 3 bh/Ruang Baik
11 Papan tata tertib 1 bh/Ruang Baik
12 Dispenser 1 bh/Ruang Baik
13 Topeng 1 bh/Ruang Baik
14 Papan Statistik 2 bh/Ruang Baik
15 Study carrel 4 bh/Ruang Baik
16 Vas Bunga 6 bh/Ruang Baik
17 Kipas Angin 1 bh/Ruang Baik
18 Lukisan 2 bh/Ruang Baik
19 Papan struktur 1 bh/Ruang Baik
20 Buku Kunjungan 1 unit /Ruang Baik